แม่กก

มาตราตัวสะกด แม่กก
ตัวสะกด แม่กก ได้แก่ตัว ก สะกด
ซึ่งเรียกว่าเป็นตัวสะกดตรงตามมาตรา มาตรา แม่ กก ป. 2 และมีพยัญชนะอื่น
ที่ออกเสียงเหมือน ก สะกดซึ่งเรียนว่าตัวสะกดไม่ตรง ใบงานแม่กก
ตามมาตราตัวสะกด ในมาตรากก มีอยู่ ๔ ตัวคือ เปียก มาตราแม่กก
ก เป็นตัวสะกด เช่น นก เลือก รัก ลอก
ข เป็นตัวสะกด เช่น สุข เลข สุนัข
ค เป็นตัวสะกด เช่น โรค ภาค วรรค ยุค
ฆ เป็นตัวสะกด เช่น เมฆ มัฆวาน
นอกจากนี้ยังมีพยัญชนะ ๒ ตัวเรียงกันเป็นตัวสะกด
แต่ออกเสียงเหมือน ก สะกด คือ กร, คร เช่น ในคำว่า
จักร สมัคร เป็นต้น
ตัวอย่าง การอ่านแจกลูกสะกดคำในมาตราแม่ กก
ผัก อ่านว่า ผอ– อะ–กอ–ผัก
ปาก อ่านว่า ปอ–อา–กอ–ปาก
หมวก อ่านว่า หอ–มอ–อัว–กอ–หมวก
ครก อ่านว่า คอ–รอ–โอะ–กอ–ครก

ใบงานแม่กก ใหม่

คุณแม่คืออะไรและจะจดจำพวกเขาอย่างไรในการสอบ ใบงานแม่กก ส่วนการสะกดคำเป็นเนื้อหาวิชาภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ควบคู่ แม่กก ไปกับวิชาภาษาพื้นฐานอื่นๆ เช่น คำที่ใช้ไม่ได้ ข้อสอบ มาตราแม่ กก ป. 3 ภาษาไทยมี 8 บท ที่แม่กกไม่ถือเป็นหมวดการสะกดคำ เปียก มาตราแม่กก เพราะไม่มีพยัญชนะในการสะกดคำ

แบบฝึกมาตราตัวสะกดแม่กก

9 ตัวสะกดคืออะไร? แบบฝึกมาตราตัวสะกดแม่กก บางโรงเรียนนับแม่ขะคาเป็นตัวสะกดของ ๘ ข้างต้น รวมเป็น 9 โดยที่แม่ขะกาไม่มีตัวสะกดเป็นพยัญชนะ แม่กก มีเพียงคำหรือพยางค์เท่านั้นอย่าลืมตรวจตัวสะกด ส่วนการสะกดที่มีการสะกดพยัญชนะเดียวคือ แบบฝึกมาตราตัวสะกดแม่กด แม่ก้อง แม่คม แม่เกะ และแม่กิ่ว ตั้งชื่อส่วนการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ แบบฝึกหัด มาตราตัวสะกด ป.2 pdf ส่วนการสะกดคำไม่ตรงกับแม่ จะมีตัวสะกดหลายตัวในส่วนเดียวกัน เพราะออกเสียงเหมือนกัน ได้แก่ แม่กน ใช้ น ญ ณ ร ล ฬ แม่กก ใช้ ก ข ค ฆ สะกด แม่กด ใช้ ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส แม่กบ ใช้ บ ป ภ พ ฟ สะกด

การสอนแม่ กก ง่ายๆ

มีกี่ส่วนการสะกดคำ? การสอนแม่ กก ส่วนการสะกดคำจะแสดงพยัญชนะท้ายสระและเสียงผสมสระ ตัวสะกดภาษาไทยทั้งหมดมี 8 หมวด ดังนี้

  • ส่วนที่ 1 แม่โขงส่วนแม่โขงคืออะไร? แม่กก
    พยัญชนะที่เขียนในหมวดแม่โขงคือ ง. สเนค
  • ส่วนที่ 2 แม่กมส่วนแม่กำคืออะไร?พยัญชนะที่เขียนในหมวดแม่กำ มาตรา แม่ กก ป. 3 ได้แก่ ม.ม.ภาค
  • ที่ 3 แม่ก้อยส่วนแม่คอยคืออะไร?พยัญชนะที่เขียนของแม่ก้อยคือ ย. ยักษ์ รู้ คุ้น แม่ กก
  • 4. มาตรา แม่โกวส่วนแม่โกวคืออะไร?พยัญชนะที่เขียนในหมวดแม่กิ่วคือ ว. แหวน
  • 5. มาตรา แม่กกส่วนแม่กกคืออะไร?พยัญชนะที่เขียนในส่วนของแม่กก คือ ก. ไก่, ข. ไข่ k. ควายและค. โถเบลล์.
  • 6. กองกบพื้นที่ Mother Frog คืออะไร?พยัญชนะที่เขียนในส่วนของแม่กบ ได้แก่ บ้านใบ ปอปลา พ่อพันธุ์ โพธิ์ฝัน และพ่อสำเภา
  • 7. รหัสมอร์สส่วนแม่คานคืออะไร?พยัญชนะที่เขียนในส่วนของแม่กรณ์ ได้แก่ นาหนู นางสาวหญิง นาเนิน โรงเรียนเรือ หลิงหลิง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 8. ฝ่ายประชาสัมพันธ์แม่ส่วนแม่โขงคืออะไร?พยัญชนะที่เขียนในหมวดแม่กต ได้แก่ ด. ดีก, เจ. จันทร์, ช่อ. ช้าง, โช. ดังนั้น ดอร์ ชฎา, ล. ปฏัก, ต. ธาร, ต. มอนโต, ต. พี่, ต. ดีก, ถ.ตก, ต. ธารธา, ต. ทอง, ส. ซอล, ส. ฤาษีและส.

เพลงมาตราแม่กก สอน

เพลงของ เพลงมาตราแม่กก แม่กก ส่วนของไก่ ไข่ ควาย เสียงระฆังดังก้องกังวานด้วยความยินดี เขย่าหกตัวเลข เพลงมาตราแม่กด เมฆ เจ็บป่วย โชค พวกเขาทั้งหมดเขียนด้วยตัวเลขสี่หลักที่แตกต่างกัน เพลง มาตราแม่ กด ป. 3 ส่วนเพลงแม่โขง เมโลดี้จาก SEVEN LONELY DAYs
เข้ามา แม่กก ค้นหาการสะกดคำแม่โขง
อยู่อย่างมั่นคง  ยืนสูงธงไทย
ห่วงนกยูงบินให้สูง  ฝูงปลาร่าเริง
ลงคลองเร็ว  คลี่ใบเรือออกเรือไม่แกว่งไกว
ดูสิ ดูสิ มีงูอยู่ข้างหลังมัน  ผู้ที่มองเห็น
ไม่ นูชองกูร้องไห้  มาตรา แม่โขง

แม่ กก ดี

เพลงแม่กด(ท่วงทำนองช้าง)มดคดคด แม่ กก ดี คุณรู้จักแม่คุณไหม คุณเห็น “D” เขียนที่ไหน? เป็นฝ่ายไทย เปียก มาตราแม่กก สำนักพิมพ์ผู้ปกครอง จำไว้ว่ามีหลายคำ
อุ้งเท้ารถยศ แม่กก
มันคือห้องของแม่
ตัว “D” มาตราตัวสะกดแม่กก ฆ
 สะกดแต่ละคำอย่างไร
เราต้องจำกันให้ดี
ลองหากัน นั่นเป็นคำมากมาย

แม่กกไม่ตรงมาตรา

สังแม่กรณ์ (โจอี้ ทูน) แม่กกไม่ตรงมาตรา การสะกดของอนุประโยคในแม่ เปียก มาตราแม่กก
อย่าสับสน หก. จดจำ.
มีผู้เริ่มต้น, ลิง, เรือพาย
หนูใส, ไทย แม่กก
จุฬาวิ่งไปรอบๆ ปืนกลและรถยนต์
บนถนน สับสน ตัวสะกด ไม่ตรงมาตรา ป. 4
 จลาจล
ดีใจปลาวาฬเขาว่ายน้ำ
พรที่เปี่ยมล้นด้วยความเพียรคิด

คำถามแม่กก

Q : ตัวสะกด แบ่งเป็นกี่ประเภท
A : ๒ ประเภท คือ
๑. ตัวสะกดไม่ตรง ๔ มาตรา ได้แก่ ๑. แม่กก ๒. แม่กด ๓. แม่กบ ๔. แม่กน
๒. ตัวสะกดตรง ๔ มาตรา ได้แก่ ๑. แม่กง ๒. แม่กม ๓. แม่เกย ๔. แม่เกอว